اندیشمند نابغه یا تاجر هوشیار (بیل گیتز)

31.10.2005 

اندیشمند نابغه یا تاجر هوشیار

ویلیام هنری گیتز

به مناسبت پنجاهمین سالروزتولد بیل گیتزبنیاد گذار میکروسافت ،قصه از زندگی یکی از ثروتمند ترین مرد ان جهان است . وی درسن وسالی قرارد ارد که هنوز هم خواهد توانست ازثروت افسانه یی اش برخوردار گردد.

ویلیام هنری گیتز سوم پنجاه ساله ،بیشتر با نام بیل گیتز شناخته می شود که بنیاد گذار شرکت بزرگ نرم ابزار میکروسافت است که به ملیاردها دالر سرمایه دارد. رولف وینکل تصویری از ویرا می پردازد .

اوازطرف هوادارانش،  چون  اندیشه ورز بزرگی  پنداشته می شود که ، برنامه کامپیوتر را ازغولهای شمارشگر مهجور، به چنان آله ای مبدل ساخته است که امروزتا جائیکه همه میدانند، برای نوشتن نامه های برقی ، موسیقی ، تصاویر، ویدیو وبسیاری چیزهای دیگر ، بکارگرفته می شود. برای مخالفانش او یک دستمال سرخ و شیئی نفرت انگیزاست. آنان مینگویند: که وی خودش هرگز اندیشه ای نداشته است، فقط اندشه های دیگران را به عاریت گرفته است وبا آن بهترجلب توجه نموده است، قابل یاد آوری میدانند که اینکار را باقدرتی که دربازارداشته است وبه مدد وکلای مدافقش انجام داده است.

ببینیم که بیل گیتز خودش درین مورد چه میگوید:

 پیش ازاین ماشینهای کمپیوتری وجود داشتند که قیمت آنها میلونها دالربود، وفقط برای شرکتهای بزرگ ساخته می شدند. وی سخنرانی اش را دربرابرشاگردان یک لیسه درشهربن بیویل آلمان درسال 1999 بیاد می آورد که گفته بود:

"ینها برای آن ساخته شده بودند که حسابها را بیان نمایند و باسرعت به بانکهای امار وارقام بسپارند. اما این ماشینها با افراد  ونیازمندیهای شخصی شان به مثابه انسان کاری نداشتند. آن چیزی که واقعاً تغییر نمود میکروپروسسرها بود که دریک چیپس منفرد امکانات وظرفیتهای متنابعی را جا میداد.  دوست من پاول الان ومن ، این چپسها را دیدیم وبه همدیگرگفتیم ، چه میشود که کامپیوتررا به یک ابزارکارفردی برای همه  تبدیل نمائیم "

آری  آری،  میتوان از اسطوره شخصی وی نیز سخن به میان آورد. درواقعیت امر هم  بیل گیتز  وهم شرکت مایکروسافت را که  وی  درسال  1974  بنیادگذاری نمود کدام  اندیشه  انقلابی دراین زمینه بوجود، نیاورده اند. بیل گیتز فقط از ارتکاب اشتباه پیشروان اینکار خود داری نمود ، واندیشه های خوب دیگری را چون سرمایه اولیه،  درآن مایه گذاشت وبا این ضابطه ها بود که وی به درستی نابغه ای شناخته می شود. وی با سیستم " ویندوز" که عرضه نمود، چنان سیستم کامپیوتری را به جریان انداخت ، که درسطح جهانی انحصاررا بخود اختصاص داد ورقبایش را دربازاربارها منکوب ساخت ، وکاربدانجا کشانده شد که حکومت امریکا، ویرا انحصارگردانست وبه چنگال محکمه وقانونش سپرد.

گیتز میگوید:

"تا بدین جا زمان طولانی را دربرگرفت ، تا کامپیوتربهتر، وبازهم بهترگردید. ما این امتیاز را داشتیم که یک سلسله ازدوستان شرکتی را درمقیاس جهانی بسازیم و ما این امتیاز را داشتیم که قسماً تعجب انگیز باشیم . به این ترتیب، درست  ما درآغاز یک انقلاب دیجیتال قرارداریم ."

طبعاٌ درمورد انقلاب انسان تصوردیگری می کند.

بیل گیتز امروز درپنجاه سالگی اش نیز ، ازنزدیک مانند جوانی معلوم می شود که با عصبانیت به عینکش دست می زند. گپ زدن آزاد نیزکاراونیست. این کارهم دلیلی دارد ، چه او با خانمش ملیندا دریک خانه کاملاً کامپیوتری وخود کار، درخلیج واشنگتن نزدیک به سیاتل زندگی می نماید. او یک " اعانه دهنده بزرگ " ویک ثروتمند بی مانند است که موسسات مختلفی را ایجاد نموده و ملیاردها دالررا توزیع نموده ، وازجمله درجهان سوم برنامه واکسیناسیون  را تمویل می نماید.

او در مراسم سخنرانی برای مدیران سازمان‌ها گفته است که نشریات و بلاگ‌های روزآمد، راه‌های مناسبی برای آن اند که به مشتریان و شرکای خود بگوییم قصد انجام چه اقداماتی را داریم. وی گفته است که بلاگ‌ها مزایایی افزون بر شیوه‌های ارتباطی قدیمی‌تر همچون ایمیل‌ و وب سایت دارند. چنانچه 700 نفر از کارکنان مایکروسافت، بلاگ‌هایی برای اطلاع رسانی وضعیت پروژه‌های مشتریان و برقراری ارتباط با آنان دارند. بیل گیتز در این سخنرانی به این موضوع اشاره کرده است که برقراری ارتباط با ایمیل، می‌تواند برای دریافت کنندگان تحمیلی باشد یا افراد کلیدی را از قلم بیاندازد. وب سایت‌ها نیز مشکلات خاص خود را دارند، چرا که مراجعه کنندگان باید به طور منظم به آن‌ها مراجعه کنند و به دنبال این باشند که ببینند چه چیز تازه‌ای به آنان افزوده شده است. او بیان کرده که این مشکلات با استفاده از بلاگ‌ها و RSS (Real Simple Syndication)که به مردم اجازه می‌دهند بدانند چه نشریه‌ای روزآمد شده است، حل خواهد شد. نیز بیل گیتز گفته است:« بلاگ‌ها برقراری ارتباط را بسیار ساده‌ می‌سازند و ایده‌ی نهایی این است که شما اطلاعاتی را دریافت می‌کنید که آن‌ را می‌خواهید». عمده‌ترین بلاگ‌های مایکروسافت (که در بالا به آن اشاره شد)، مربوط به پیشرفت پروژه‌هاست و برخی از آن‌ها نیز به دانشگاهیان و دانش آموزان کمک می‌کند. مایکروسافت در حال حاضر ابزاری را برای ساخت بلاگ‌ها تهیه نکرده است، اما انتظار بر این است که به زودی به این عرصه پا گذارد. در چنین صورتی، رقابت میان این شرکت با گوگل و دیگر شرکت‌هایی همچون AOL شدیدتر خواهد شد. سرانجام بیل گیتز رئیس شرکت مایکروسافت و ثروتمندترین مرد جهان تصمیم گرفت اداره این غول نرم افزاری را به جوانتر ها بسپارد و بقیه زندگی خود را وقف امور خیریه کند. طی چند دهه رقابت رقبای بیل گیتز مانند شرکت سان مایکرو سیستم، اپل و بسیاری دیگر در برابر مایکرو سافت نرم افزارهای خود را به بهای نازل در اختیار کاربران گذاشتند. سیستم عامل مجانی لینکس وموتور جستجوی گوگل شکافهای جدی در امپراتوی بیل گیتز انداخته بود. اما اکنون بیل گیتز می رود که زندگی خود را وقف امور خیریه کند. بنیاد خیریه بیل و ملیندا همسر او تاکنون با صرف 150 میلیون دلار موفق به پیداکردن واکسن چند بیماری شده است