سیستم عامل

سیستم عامل

سیستم عامل windows XP

پیش نیاز : ندارد .

ویندوز کاربردی :

پیش نیاز :WIN

Introduction RedHat Linux Certification

پیش نیاز : WIN

System Admin RedHet

Linux certification

پیش نیاز : LINUX 1

Networking & Security RedHet

Linux Certification

پیش نیاز : LINUX2

زبانهای برنامه نویسی

مبانی برنامه نویسی

پیش نیاز : WIN

Delphi ( مقدماتی )

پیش نیاز : PRG

Delphi (پیشرفته )

پیش نیاز : DELPHI

Visual Basic(1)

پیش نیاز : PRG

Visual Basic(2)

پیش نیاز : VB1

برنامه نویسی c++(1)

پیش نیاز : PRG

برنامه نویسی c++(2)

پیش نیاز: CPRG1

Visual c++(1)

پیش نیاز : CPRG2

Visual c++(2)

پیش نیاز : VCI

برنامه نویسی در محیط Access

پیش نیاز : ACCESS1

 برنامه نویسی در محیط Excel

پیش نیاز : EXCEL2 , PRG

برنامه نویسی JAVA (1)

پیش نیاز C++

برنامه نویسی JAVA (2)

پیش نیاز : JAVA1

JSP & Servlet

پیش نیاز : JAVA1

اصول و مفاهیم CORE .Net  ( با گرایش VB )

پیش نیاز PRG :

Visual Basic .Net (1) (Win Forms)

پیش نیاز : .NETVB

Visual Basic .Net (2) (Win Forms)

 پیش نیاز : VB . NET1

ASP.NET ( با گرایش VB )

پیش نیاز : NETVB

اصول و مفاهیم Core.Net  ( با گرایش C# )

پیش نیاز : PRG

C#. Net(Win Forms)

پیش نیاز .NETC#

ASP.Net ( با گرایش C# )

پیش نیاز : .NETC#

XML

پیش نیاز : PRL , DB , WEB

PHP & MYSQL

پیش نیاز : PRL, DB , WEB

طراحی نرم افزار

UML & Rational Rose 2003

پیش نیاز : آشنایی با یک زبان برنامه نویسی شیء گرا

مبانی توسعه سیستم های نرم افزاری با متدولوژی شیء گرا RUP

پیش نیاز : UML

اینترنت و  WEB

آشنایی با اینترنت و سرویسهای آن

پیش نیاز : WIN

Web1( HTML , CSS)

پیش نیاز : WIN INTNET

Web 2 ( FrontPage , Dream weaver)

پیش نیاز :WEBI

Web 3 ( DHTML , Java Script)

پیش نیاز : WEB2

Macromedia Flash

پیش نیاز : WEB

Macromedia Flash Programming

پیش نیاز : PRL , FLASH

متخصص ارشد طراحی صفحات وب (CIW)

پیش نیاز : INTNET , WIN

Macromedia Advanced Graphic Design (Freehand-Fireworks-Flash-Dream weaver)

پیش نیاز : FCG

فنی و مهندسی

AutoCAD( دو بعدی)

پیش نیاز : WIN

AutoCAD ( سه بعدی )

پیش نیاز : ACAD1

مدیریت در اتوکد

پیش نیاز : ACAD1

Auto lisp

پیش نیاز: PRG , ADVCAD

AutoCAD Customization

پیش نیاز : PRG , ADVCAD

Mechanical Desktop(1)

پیش نیاز ACAD1

Mechanical Desktop (2)

پیش نیاز MECH1

Solid Works (1)

پیش نیاز : WIN

Solid Works(2)

پیش نیاز : SOLIDW1

Pro/ ENGINEER (1)

پیش نیاز : ACAD3

Pro/ ENEINEER

پیش نیاز: PROENG1

CATIA

CATIA ( دوره عمومی طراحی سه بعدی)

پیش نیاز : آشنایی با اصول نقشه کشی

( آنالیز استاتیک ، فرکانس و مودال قطعات و مجموعه های مونتاژی با استفاده از تئوری FEM)

پیش نیاز : ACAD3 و آشنایی با تئوری المانهای محدود

طراحی سه بعدی قطعات ، مجموعه های مونتاژی و مکانیزم ها

پیش نیاز : آشنایی با اصول نقشه کشی

( ایجاد فایل ماشینکاری قطعات و سطوح با استفاده از بخش CAM

پیش نیاز : ACAD3

طراحی سه بعدی سطوح قطعات و مجموعه های مونتاژی با استفاده از Surface Modeling

پیش نیاز : آشنایی با اصول نقشه کشی

Power Shape

پیش نیاز ACAD3

Power Mill

پیش نیاز : ACAD3 و اصول ماشینکاری

ANSYS(1)

پیش نیاز : ACAD3

ANSYS(2)

پیش نیاز : ANSYS1

Unigraphics(1)

پیش نیاز : WIN

Unigraphics(2)

پیش نیاز : UNIGR1

Unigraphics(4)

پیش نیاز : UNIGR1

Unigraphics(5)

پیش نیاز : UNIGR1

Unigraphics(6)

پیش نیاز : UNIGR1

Fluent(1)

پیش نیاز : ACAD3

Fluent(2)

پیش نیاز : FLUENT1

طراحی پانل گیج (Panel Gauge)

پیش نیاز : آشنایی با تلرانسهای هندسی و اصول نقشه کشی

Lab VIEW

پیش نیاز : آشنایی با اصول تجزیه و تحلیل سیستمها و ریاضیات مهندسی

MATLAB

پیش نیاز : PRL

 

Protel

پیش نیاز : WIN

Pspive

پیش نیاز :WIN

(Visual Nastran) Working Model -4D

پیش نیاز : آشنایی با اصول طراحی در مهندسی

MSC. ADAMS(1)

پیش نیاز : آشنایی با اصول طراحی در مهندسی

MSC.ADAMS(2)

پیش نیاز : آشنایی با اصول طراحی در مهندسی

تلرانسهای هندسی و انطباقات

پیش نیاز : آَشنای با اصول نقشه خوانی

طراحی فیکسچرها و فرامین کنترل ابعادی

پیش نیاز : آشنایی با اصول نقشه خوانی و تلرانسهای عددی و هندسی

شبیه سازی سینماتیکی و دینامیکی مکانیزم ها با نرم افزار MSC. Visual Nastran Desktop

پیش نیاز : آشنایی با CATIA

نفت ، گاز و پتروشیمی

CAESARII

طراحی مخازن تحت فشار به کمک نرم افزار Pvelite

HYSYS

PDMS( مقدماتی )

PDMS ( پیشرفته )

مدلهای سه بعدی سیستمهای  Hvac, Piping , Tubing  با استفاده از نرم افزار CATIA

گرافیک

مبانی گرافیک کامپیوتری

پیش نیاز : WIN

Adobe CS ( illustrator , Photoshop , In Design)

پیش نیاز : FCG

Photo Shop CS

پیش نیاز : FCG

Corel Draw 12

پیش نیاز : FCG

Macromedia FreeHand-MX

پیش نیاز : FCG

Adobe In Design –CS

پیش نیاز : FCG

Quark Xpress

پیش نیاز : FCG

Adobe Acrobat

پیش نیاز : FCG

Illustrator

پیش نیاز : FCG

Z-Brush

پیش نیاز : FCG

3DsMax(1)

پیش نیاز : WIN

3DsMax(2)

پیش نیاز : 3DI

پویا نمایی کامپیوتری پیشرفته تحت Maya

پیش نیاز : FCG

تدوین سینمایی

( Premiere – After Effect-Audition)

پیش نیاز : FCG

Adobe Golive CS

پیش نیاز : FCG

تجزیه و تحلیل آماری و کنترل پروژه

مبانی مدیریت و کنترل پروژه

پیش نیاز : WIN

کنترل پروژه با Microsoft Project ( مقدماتی )

پیش نیاز : FMSP

 کنترل پروژه با Microsoft Project ( پیشرفته )

پیش نیاز : VBI , MSPI

مدیریت پروژه با  Primavera (1)

پیش نیاز : FMSP

مدیریت پروژه با Primavera ( 2)

پیش نیاز : P(3)1

Primavera Enterprise

پیش نیاز : P(3)1

کنترل اسناد و قراردادهای پروژه با نرم افزار Primavera Expedition

پیش نیاز : P(3)2

Show Flow

پیش نیاز : FMSP

Arena

پیش نیاز : FMSP

نرم افزار آماری SPSS(1)

پیش نیاز : WIN

نرم افزار آماری SPSS(2)

پیش نیاز : SPSS1

تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)

پیش نیاز : WIN

Expert Choice

پیش نیاز : WIN

 

تئوری آمار و احتمالات مهندسی

پیش نیاز : WIN

بانکهای اطلاعاتی

Introduction To Oreacle

پیش نیاز : PRL , DB

Oracle Databas Administration Fundamentals (1)

پیش نیاز : OCA1

PL/SQL History

پیش نیاز : OCA1

Data Modeling

پیش نیاز : OCA2

Oracle Designer First Class

پیش نیاز : OCA2

Oracle Database Administration Fundamentals II

پیش نیاز :OCA2

Oracle Database Administration Performance Tuning

پیش نیاز : OCA2

Oracle Database Administration PerfomanceTuning

پیش نیاز : OCP1

Build Internet Application(2)

پیش نیاز : OCP3

Design and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition

پیش نیاز : PRL , DB

Installing , Configuring and Administering Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition .

پیش نیاز : SQL(1)

مبانی شبکه و سخت افزار

کارگاه سخت افزار

پیش نیاز : WIN

A+

پیش نیاز : WIN

Network+

پیش نیاز WIN

Security+

پیش نیاز : آشنایی با سیستم عامل و نیز سرویسها و مفاهیم پایه شبکه

تعمیر کامپیوتر :

پیش نیاز : WIN ، آشنایی با اصول الکترونیک

تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی

پیش نیاز : WIN – آشنایی با اصول الکترونیک

CLSCO

Certification

Cisco Certified Network Associate ( CCNA)

Introduction to Cisco Networking Technologies (INTRO 641-821)

پیش نیاز : آشنایی با یک سیستم عامل ، آشنایی با سرویسها و مفاهیم پایه شبکه

Interconnecting Cisco Networking Devices (ICND 640-811)

پیش نیاز : INTRO

Cisco Certificed Network Professional (CCNP)

Building Scalable Cisco Internet works (Routing)(BSCI 642-801)

پیش نیاز : CCNA

Building Cisco Multilayer Switched Networks (Switching)(BCMSN 642-821)

پیش نیاز : CCNA

Building Cisco Remote Access Networks (Remote Access)(BCRAN 642-821)

پیش نیاز : CCNA

Cisco Internet work Troubleshooting Support (Support)(CIT 642-831)

پیش نیاز : BSCI , BCMSN , BCRAN

The Routing and Switching Written Exam(350-001)

پیش نیاز : CCNP

CCIE Lab1

پیش نیاز :CCIE WRITTEN

CCIE Lab2

پیش نیاز : CCIE LAB1

Designing for Cisco Internet work Solution (Design 640-861)

پیش نیاز : CCNA

Designing For Cisco Network Architectures(ARCH 640-871)

پیش نیاز : BSCI BCMSN

Fundamentals of Network Security

پیش نیاز : CCNA

Implementing Cisco Works for Enterprise LAN/WAN Management (CWENT)

پیش نیاز : BSCI BCMSN , BCRAN

MCSA

پیش نیاز : NET+

Planning and Maintaining a Microsoft windows Server 2003 Network Infrastructure

پیش نیاز : MCSA

Planning , Implementing , and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

پیش نیاز : 70- 293

Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure

پیش نیاز : 70-294

Designing Security for a Microsoft Windows Server 2003 Network

پیش نیاز : 70-294