از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانیتورهای LCD

ویژگی ها ی مهم

از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانیتورهای LCD  ، می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

·      Native Resolution : با توجه به اینکه مانیتورهای LCD از یک ماتریس مشتمل بر سلول، بمنظور نمایش تصاویر استفاده می نمایند، دارای یک Resolution  ثابت ( ذاتی )  بوده که در آن Resolution  کیفیت تصویر در بهترین وضعیت خود خواهد بود. یک مانیتور پانزده اینچ LCD ، دارای یک Native Resolution معادل 1024 در 768 می باشد .این در حالیست که اکثر مانیتـورهای هیفده ، هیجده و نوزده اینج  از یک Native Resolution معادل 1280 در 1024 ، استفاده می نمایند. درصورتیکه تنظیم مانیتور پایئن تر ازNative Resolution  انجام شود،تصاویر به نمایش درآمده ، حالت طبیعی  خود را از دست می دهند( مات و کدر ) ، چراکه نمایشگر صرفا" بخشی از پیکسل های مربوطه به خود را استفاده نموده و بمنظور نمایش تصویر در صفحه ، Scale خود را افزایش خواهد داد. با اینکه تکنولوژی های Scaling در طی سالیان اخیر بهبود پیدا یافته اند ،ولی نتایج همچنان غیرمطلوب می باشد( عدم رضایت کاربران ) . در مواردیکه  Native Resolution مانـیتورهای LCD ، پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کننده  می باشد ، انتخاب آنان منطقی خواهد بود.

·     Viewing Angle : با توجه به اینکه در مانیتـورهای LCD ، نور از طریق کریستال های مایع  در نمایشگر عبور داده می شود، زمانیکه مستقیما" در مقابل آنان ایستاده باشیم ، بهترین وضعیت نمایش را مشاهده خواهیم کرد. در صورتیکه زاویه مشاهده خود را تغییر دهیم ( حرکت به گوشه ها و یا بالا و پائین ) ، میزان تابناکی نور افت خواهد کرد . موضوع فوق ، یکی از دلایل ترجیح مانتیورهای CRT  به مانیـتورهای LCD توسط گرافیست ها و کاربرانی است که حجم عمده فعالیت آنان گرافیک می باشد . سایر کاربران ، می توانند با وضعیت فوق، مدارا نمایند. Viewing Angle یک مانتیور LCD ( بر حسب درجه اندازه گیری می شود ) ، نشاندهنده قدرت انعطاف در مقابل حرکت و جابجا شدن بین گوشه ها ، پائین و یا بالای  مرکز نمایشگر بدون ازدست دادن  کیفیت تصویرمی باشد. تاکنون هیچگونه روش استانداری برای اندازه گیری Viewing Angle ایجاد نشده است .اعداد اعلام شده توسط تولیدکنندگان بر مبنای یک استاندارد واحد نبوده و صرفا" می تواند معیاری در بین مانتیورهای تولید شده توسط یک تولید کننده باشد . بهترین روش قضاوت در رابطه با Viewing Angle یک مانیـتور ، مشاهده مستقیم مانیتور و بررسی عملی آن می باشد . در این راستا می توان برخی از مدلهائی را که از یک حداقل مشخص شده ، پائین تر می باشند را حذف و عملا" آنان را بررسی نکرد . یکی از پارامترهای مهم در انتخاب مانیتـورهای بزرگ ، دامنه و محدوده  Viewing Angle می باشد .مثلا"  یک مدل پانزده اینچ ، ممکن است صرفا" توسط یک کاربر استفاده گردد که وی نیز مستقیما" در مقابل مانیتـور قرارگرفته و از آن استفاده می نماید.بنابراین در صورتیکه مقدار Viewing Angle  معادل   120 درجه و یا بیشتر باشد، نیاز کاربران مرتفع خواهد شد. در مانیتورهای هیفده اینچ و یا بالاتر ،حداقل زاویه دید 150 درجه پیشنهاد می گردد.اغلب کاربران این نوع مانیتورها تمایل دارند که از مانیتور بصورت مشترک استفاده نمایند ( خصوصا" در مواردیکه بصورت گروهی بر روی یک پروژه و یا  تمرین کار می شود ) .
یکی از عوامل موثر در
Viewing Angle ، تکنولوژی استفاده شده در رابطه با پیکسل ها است . در مانـیتورهای هیجده  اینچ LCD  و بالاتر ، از جدیدترین فنآوری در ارتباط با پیکسل ها استفاده شده که افزایش زاویه دید( مشاهده ) را بدنبال خواهد داشت . در مانیتورهای پانزده اینچ LCD ، تولید کنندگان از پانل های ارزان قیمت استفاده نموده که باعث کاهش زاویه دید می گردد . در تعداد زیادی از مانیتورهای  LCD جدید ، امکان چرخش  و یا تنظیم نمایشگر وجود داشته و همین موضوع باعث بهبود و پوشش زاویه دید بهتری می گردد .

·     Contrast  : پارامتر فوق ، تفاوت  دانسیته نور بین روشنترین رنگ سفید و تیره ترین رنگ مشکی را که یک مانیـتور LCD قادر به تولید آنان می باشد را نشان می دهد . در این رابطه پیشنهاد می گردد که مانیتوری با نسبت  1 : 400 و یا بهتر از آن ، انتخاب گردد .

·     Brightness : پارامتر فوق ، حداکثر میزان نوری که از یک صفحه نمایشگر بمنظور نمایش "سفیدمحض" ساطع می گردد را نشان می دهد (ارسال تشعشعات در هر متر مربع ( cd/m2 ) ) . تقریبا" تمامی مانیـتورهای LCD ، دارای  Brightness معادل دویست و پنجاه cd/m2  و یا بیشتر می باشند . ( مانیتورهای CRT دارای Brightness معادل یکصد می باشند) .

·     دیجیتال در مقابل آنالوگ :  در صورتیکه بر روی سیستم یک کارت گرافیک با خروجی ویدئو دیجیتال نصب شده باشد ، می توان از یک LCD که دارای ورودی دیجیتال می باشد ، استفاده نمود . در چنین حالتی ضرورتی به تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برگشت مجدد ، وجود نداشته و کیفیت تصویر بمراتب بهتر خواهد بود .در صورتیکه کارت گرافیک نصب شده بر روی سیستم دارای یک پورت DVI نمی باشد ، می توان با توجه به امکان ارتقاء و یا تعویض سیستم در آینده ، یک مانیتور دیجیتال LCD را انتخاب نمود.

در بخش دوم این مقاله به بررسی سایر موارد مربوط به نحوه انتخاب یک مانیتور خواهیم پرداخت

ویژگی مهم  مانیتورهای CRT

مانیتورهای CRT از دو نوع تکنولوژی لامپ تصویر استفاده می نمایند : Shadow mask و یا Aperture grille . در مانیتورهای قدیمی CRT  از تکنولوژی shadow mask  استفاده شده است . استفاده از تکنولوژی فوق ، همچنان نیز متداول می باشد .Aperture grille ، تکنولوژی دیگر در رابطه با لامپ تصویر بوده که شفافیت و وضوح تصویر بمراتب بهتری را ارائه می نماید. در نمایشگرهای مسطح که از تکنولوژی فوق استفاده می گردد ، انعکاس نور کاهش می یابد.

مانیتورهای Aperture grille از تکنولوژی پیشرفته stripe pitch استفاده می نمایند. در این تکنولوژی ، فاصله بین Strip های مجاور با رنگ مشابه که یک تصویر بر روی نمایشگر را ایجاد می نمایند بر حسب میلیمتر اندازه گیری می گردد. مانیتورهای Shadow mask از تکنولوژی قدیمی dot pitch استفاده می نمایند. در تکنولوژی فوق ، فاصله بین نقاط مجاور با رنگ مشابه بر حسب میلیمتر اندازه گیری می گردد. با توجه به ماهیت متفاوت دو تکنولوژی فوق ، نمی توان آنان را مستقیما" با یکدیگر مقایسه نمود. در هر دو تکنولوژی ، هر اندازه میزان فاصله محاسبه شده کمتر باشد ( dot pitch و یا stripe pitch ) ، کیفیت تصویر بنمایش درآمده بهتر خواهد بود. در حال حاضرمانیتورهائی که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمایند، دارای حداقل dot pitch معادل بیست و شش صدم میلیمتر و حداکثر چهل و یک صدم میلیمتر می باشند. مانیتـورهائی که از aperture grille استفاده می نمایند ، دارای حداقل strip pitch معادل بیست و پنج میلیمتر مربع و حداکثر سی و یک صدم میلیمتر می باشند .
تکنولوژی
Aperture grille از مجموعه ای سیم های نازک که بصورت عمودی در مجاورت یکدیگرقرار گرفته اند ، بمنظور ایزولاسیون پیکسل ها بصورت افقی ، استفاده می نماید . پیکسل ها  با توجه به ماهیت خطوط پویش استفاده شده بمنظور نگاشتن تصویر ، از یکدیگر مجزا می گردند. بمنظور استقرار مناسب سیم های عمودی  در یک Aperture grille  تراز شده توسط لامپ تصویر ، از یک و یا دو سیم کاهنده ، استفاده خواهد شد.
تکنولوژی
Aperture grille  دارای مزایای زیر است : 

·         الکترون بیشتری را فراهم نموده و در یک تصویر بزرگ، contrast بهتری را شاهد خواهیم بود . 

·      resolutionعمودی در مانیتورهائی که از تکنولوژی فوق استفاده می نماید،متاثر از فضای عمودی pinholes (سوراخچه ها ) نمی باشد .

·      تکنولوژی فوق ، دارای استعداد بمراتب کمتری نسبت به  Shadow mask  ،بمنظور warping ناشی از حرارت است .

از مهمترین ویژگی های مرتبط با مانیتورهای CRT  ، می توان به موارد زیر اشاره نمود : 

·    نوع  لامپ تصویر : نمایشگرهای CRT که از تکنولوژی Shadow mask استفاده می نمایند،دارای یک صفحه فلزی مشبک با حفره های کوچکی بمنظور فیلتر نمودن  الکترون های منحرف شده ( هرز)  و تمرکز اشعه الکترون بمنظور روشن نمودن فسفرهای درون لامپ می باشند .در اکثرمدل های ارزان قیمت که از تکنولوژی فوق استفاده می نمایند ، نمایشگر دارای یک سطح انحناء می باشد. مانیتورهای مسطحی که از تکنولوژی فوق استفاده می نمایند، نیز بتدریج متداول شده و در اختیارمتقاضیان قرار گرفته شده است . با توجه به اینکه مانیتـورهای CRT ، خطوط مستقیم را بخوبی تفسیر و نمایش می دهند ، استفاده از آنان بمنظور کاربردهائی نظیر ترسیم  و نقشه کشی مناسب می باشد . مانیتورهای فوق ، متن را نیز بخوبی نمایش داده و استفاده از آنان در ادارات و موسسات برای کاربردهای عمومی، مناسب می باشد .

در نمایشگرهای CRT که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ، پرتوهای الکترون از طریق یک آرایه شامل سیم های عمودی نازک ، ارسال می گردد .grille (دیواره مشبک)  ، توسط یک و یا دو سیم که باعث ایجاد یک خط ضعیف در پائین و یا بالای یک صفحه سفید ( یک سوم آن ) می گردد ، حمایـت می شود.تمامی مانیـتورها ئی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ،دارای یک صفحه مسطح بوده و قیمت آنان در مقایسه با نمایشگرهای Shadow mask نیز بیشتر می باشد. کیفیت تصاویر ، نور و رنگ در مانیتورهائی که از تکنولوژی Aperture grille استفاده می نمایند ،  بسیار مناسب بوده و  گزینه ای ایده آل برای کاربرانی می باشند که از گرافیک استفاده می نمایند .

·     نقطه در اینچ :  dot pitch و stripe pitch، بهترین شاخص بمنظور بررسی کیفیت تصویر مانیتور نمی باشند. Dot Pitch ، فاصله بین دو فسفر با رنگ مشابه بر روی یک مانیتور CRT از نوع Shadow mask می باشد . در مقابل ، لامپ های تصویر با تکنولوژی  Aperture grille به یک Stripe pitch استناد  نموده  که فاصله افقی بین دو نوار با رنگ مشابه از  فسفر می باشد. تولید کنندگان نمایشگرهای Shadow mask ، دربرخی موارد شاخصی با نام  dot pitch افقی  را نیز اعلام نموده که فاصله بین دو ستون از نقاط  با رنگ مشابه می باشد. مقدار فوق ، کمتر از dot pitch قطری است .تقریبا" تمامی مانیـتورهای فعلی دارای dot pitch و یا stripe pitch قابل قبول می باشند ( بیست و هشتم صدم و یا کمتر ) .

·     اندازه  Resolution و Refresh .  پارامتر Refresh rate ، نشاندهنده تعداد دفعاتی در ثانیه است که صفحه مجددا" نوشته و یا Redraw می گردد . در صورتیکه پارامتر فوق دارای مقداری کمتر از هفتاد هرتز باشد ، چشم قادر به تشخیص  لرزش نمایشگر خواهد بود . Resolution بالا ، باعث  ارائه تصاویر گرافیکی هموار( صاف و بی موج ) و نمایش اطلاعات بیشتر بر روی نمایشگر می گردد.

 تشریح مشخصات

مانیتور، نظیر سایر تجهیزات جانبی دارای مدل های متفاوت با قابلیت های مختلف است . قیمت و مشخصات یک مانیتور به تنهائی نشاندهنده کیفیت مانیتور نبوده و مشاهده کیفیت تصاویر و کارآئی مانیتور با توجه به نوع کاربرد آن در عمل ، روشی مطمئن بمنظور انتخاب یک مانیتور است .در مانیتورهای CRT  بموازات افزایش Resolution ، اولا" تصاویر با ابعاد کوچکتری نمایش داده شده و ثانیا" میزان Refresh rate  کمتر خواهد شد. برای اکثر Resolution استفاده شده ، می توان  از Refresh rate معادل 70 هرتز استفاده نمود(پیشگیری از لرزش نمایشگر و خستگی چشم).

در مانیتورهای LCD ،  پارامتر Contrast بسیار حائز اهمیت بوده و بعنوان یکی از شاخص های مهم در ارتباط با کیفیت در نظر گرفته می شود. محدوده زاویه دید( مشاهده ) ، یکی دیگر از پارامترهای مهم در زمان انتخاب یک مانیـتور LCD است ( امکان مشاهده تصاویر نمایشگر از زوایای متفاوت در مقابل مشاهده مستقیم ) . 

 نمایشگرهایLCD  مسطح :

·         Native Resolution

حداقل : 1024 در 768 ، پیشنهادی : 1024 در 768 تا 1280 در 1024 ، حداکثر

: 1280 در 1024 تا 1600 در 1200

 زمانیکه تصاویر بر روی یک مانیـتور LCD با Native Resolution پیش فرض نمایش داده شوند ، کیفیت تصاویر مناسب خواهد بود .در این رابطه می توان در صورت تمایل ، Resolution  را کاهش ( دربرخی حالات ، امکان افزایش آن نیز وجود دارد)  داد ،  ولی ممکن است تصاویر کیفیت خود را از دست دهند (تصویر مات ) .در صورتیکه نوع استفاده از کامپیوتر بگونه ای است که لازم است Resolution متناوبا" تغییر داده شود ، می توان از مانتیورهای CRT  استفاده نمود.

·         اندازه پانل

حداقل : پانزده اینچ  ، پیشنهادی : پانزده تا هیجده اینچ ، حداکثر : هیفده تا نوزده اینچ
بر خلاف اندازه لامپ تصویر مانیتورهای
CRT ، اندازه پانل مانیتورهای LCD ، محدوده قابل مشاهده  بهتری را ارائه می نمایند.در مانیتورهای CRT ، ابعاد تصویر بصورت قطری اندازه گیری می شود ( از یک گوشه تصویر به گوشه دیگر ) .

·         میزان Contrast


حداقل : 1 : 200 تا 1 : 300 ، پیشنهادی : 1 : 300 تا 1 : 350 ، حداکثر : 1 : 300 تا 1 : 400

Contrast ، پارامتری است که بکمک آن می توان نحوه نمایش رنگ ها ( توان و قدرت آنان ) را بر روی  نمایشگر ، تعیین نمود.هر اندازه  Contrast  یک مانیتور بیشتر باشد، کیفیت تصاویر بهتر خواهد بود.

·          زاویه دید ( Viewing Angle )

حداقل : 120/100الی 140/120 درجه ،   پیشنهادی :  120/100 الی 170/170 درجه ، حداکثر :  150/140 الی 170/170درجه
به
  زاویه افقی و یا عمودی که کاربر قادر به مشاهده تصاویر بدون کاهش کیفیت رنگ و شفافیت تصویر می باشد ، زاویه دید گفته می شود.زمانیکه قصد استفاده از مانیتور LCD بمنظور ایجاد یک Presentation  و یا استفاده همزمان توسط بیش از یک کاربر وجود داشته باشد ، اندازه پارامتر فوق ، جایگاه واقعی خود را پیدا می نماید.هراندازه میزان زاویه دید یک مانیتور بیشتر باشد ، امکان مشاهده تصاویر از زاویای بیشتر با حفظ کیفیت ، فراهم می گردد. تولید کنندگان بمنظور اندازه گیری زاویه دید ، از روش های متفاوتی استفاده می نمایند.پیشنهاد می گردد برای مقایسه و تصمیم نهائی ، مانیتور بطور عملی بررسی گردد.

·         روشنائی

حداقل :  200 تا 250  ( Cd/m2 ) ،  پیشنهادی : 250 تا 350  ( Cd/m2 )  ، 

حداکثر :  250 تا 350 ( Cd/m2 ) 

تمامی مانیتورهای LCD ، دارای روشنائی لازم به میزان کافی می باشند .