سال ۱۳۹۱

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الاحسن الحال


رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید
وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید


مکن زغصه شکایت که در طریق طلب
به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید


ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز
که گرد عارض بستان بنفشه دمید


بهار می گذرد دادگسترا دریاب
که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید


سال نو رو به تمام هم وطنان عزیزم در جای جای ایران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم انشاا.. سالی خوب و پر برکت برای شما باشد.