نرم افزار شناسایی سخت افزار سیستم (portable)

این نرم افزار یکی از بهترین نرم افزار های پرتابل جهان است که قابلیت شناسایی سخت افزار سیستم شما را دارد

برای دانلود کلیک کنید.