X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

آیا با رو شن خاموش کردن مداوم کامپیوتر، صدمه ای به قطعات آن وارد

با روشن خاموش کردن سیستم ،قطعات با سرد گرم شدن ،منبسط و منقبض می شوند و تکرار ابن عمل ، شوک حرارتی به قطعات وارد می کند و باعث ضعیف شدن آنها می شود . باید توجه داشته باشید برخی از قطعات مستعد خراب شدن هستند و روشن و خاموش کردن مداوم ، این امر را تسریع می کند . قطعاتی مانند هارد دیسک از جمله ای قطعات می باشد که به شوکهای ناشی از نوسانات برق وسایر شوک ها ی لحظه ای حساس هستند . بنابر این همواره سعی کنید که به صورت متعارف با سیستم خود برخورد کنید .